លឿនណាស់! ចិនប្រើពេលតែ៨ថ្ងៃ ក្នុងការសាងសង់មន្ទីរពេទ្យសំរាប់ព្យាបាលអ្នកកើតវីរុសកូរ៉ូណា!

1449

មន្ទីរពេទ្យព្យាបាលវីរុសកូរ៉ូណាថ្មី ដំបូងគេរបស់ប្រទេសចិនបានបើកបន្ទាប់ពីបុគ្គលិកនិងអ្នកស្ម័គ្រចិត្តចំណាយពេលពីរថ្ងៃដើម្បីបំលែងអាគារទទេមួយទៅជាមជ្ឈមណ្ឌលវេជ្ជសាស្ត្រ ១០០០ គ្រែ។

ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកបានរាយការណ៍ថាក្រុមអ្នកផ្ទុកមេ.រោគវីរុស ដំបូងត្រូវបានបញ្ជូនទៅមជ្ឈមណ្ឌលវេជ្ជសាស្ត្រក្នុងតំបន់ភ្នំដាប៊ី​នោះហេីយ។

អាជ្ញាធរក្រុងបាននិយាយ​ ថាគម្រោងនេះបានបញ្ចប់ក្នុងរយៈពេល ៤៨ ម៉ោងដោយសារមានការខិតខំប្រឹងប្រែងរួមគ្នាពីសំណាក់បុគ្គលិកមកពីក្រុមហ៊ុនសាងសង់ក្រុមហ៊ុនឧបករណ៍ប្រើប្រាស់និងមន្រ្តីប៉ូលីសប៉េអឹម។