ទុក្ខជាន់ទុក្ខ! វីរុសកូរ៉ូណាមិន​ទាន់​ចប់ផង ពេល​នេះ​ចិន​ប្រកាស​ជំងឺ​ផ្ដាសាយ​បក្សី​ថ្មី​ទៀត​ហើយ​!

7360

​ចិន​បាន​ប្រកាស​ពី​មេរោគ​ថ្មី​ជំងឺ​ផ្ដាសាយ​បក្សី H5N6 ​កំពុង​ផ្ទុះ​ឡើង​នៅ​តំបន់​ Xinjiang ​ដែល​ជា​លើក​ទី​៣​ហើយ​សម្រាប់​តំបន់​នេះ​ដែល​ផ្ទុះ​មេរោគ​នេះ​។

​​ជំងឺ​នេះ​បាន​កើត​ឡើង​ទៅ​សត្វ​ក្នុង​តំបន់ Xinjiang ​បណ្ដាល​ឱ្យ​មាន​ស្លាប់​ជា​ច្រើន​ក្បាល។ ​មន្ត្រី​សុខាភិបាល​នា​តំបន់​នោះ​បាន​បញ្ជាក់​ថា​មេរោគ H5N6 ​ត្រូវ​បាន​គេ​រក​ឃើញ​ក្នុង​ការ​ស្លាប់​របស់​សត្វ​ទាំង​អស់​នេះ ហើយ​បច្ចុប្បន្ន​កំពុង​តាមដាន​បន្ដ​ទៀត៕

ព៍ត៏មានបន្ថែមយើងនិងរាយការណ៏ជូនពេលក្រោយ។