គាំទ្រអំពើល្អ! ចិនមួយក្រុមបានចែកម៉ាស់ ក្រដាសអនាម័យ និងទឹកបរិសុទ្ធ ជូនពលរដ្ឋរស់នៅខេត្តព្រះសីហនុ

386

ខេត្តព្រះសីហនុ៖ កាលពីព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ ទី១ ខែកុម្ភៈ ខែឆ្នាំ២០២០ មានសប្បុរសជនមួយក្រុមជាជនជាតិចិន រស់នៅខេត្តព្រះសីហនុ បានធ្វើការចែកជូនចែកម៉ាស ក្រដាស់អនាមយ័ និងទឹកបរិសុទ្ធ ជូនពលរដ្ឋនិងអ្នកធ្វើដំណើរតាមផ្លូវ នៅរង្វង់មូលតោពីរក្រុងព្រះសីហនុ ដែលជាកាយវិការមនុស្សធម៍ល្អ ៕