ថ្លើមធំមែន!! ផេកបរទេសមួយយកប្រាសាទខ្មែរ ទៅកាត់រូបទង់ជាតិវៀតណាមដាក់ ធ្វើឱ្យពលរដ្ឋខ្មែរផ្ទុះកំហឹងយ៉ាងខ្លាំង

17032

ពិតជារឿងដ៏គួរឱ្យហួសចិត្តខ្លាំងណាស់ ដែលមានផេកបរទេសវង្វេងប្រវត្តិសាស្ត្រមួយ បានយករូបប្រាសាទអង្គរវត្តរបស់កម្ពុជា ទៅកាត់ត កែដាក់ទង់ជាតិវៀតណាម ហើយផុសថាជាប្រាសាទរបស់វៀតណាមទៀតផង។ ហេតុផលនេះបានបំផ្ទុះកំហឹងកូនខ្មែរជាច្រើន ធ្វើឱ្យមានសង្គ្រាមខំមិន រវាងមហាជនកម្ពុជា និងផេកបរទេសនោះ។

ផេកបរទេសវង្វេងប្រវត្តិសាស្ត្រដែលមានឈ្មោះថា “Amazing World” បានផុសខ្លឹមសារអមជាមួយនឹងរូបភាពដូចខាងក្រោមថា៖

“Amazing temple in Vietnam

The one of Beautiful temple in vietnam

#Vietnamtemple #travalvietnam

Cr. Vietnam travaler”

ដែលពាក្យខាងលើនេះមានន័យជាភាសាខ្មែរថា៖

“ប្រាសាទដ៏មហស្ចារ្យនៃប្រទេសវៀតណាម

ប្រាសាទដ៏ស្អាតជាងគេបំផុតរបស់ប្រទេសវៀតណាម”

តែយើងសង្កេតឃើញថា ក្នុងចំណោមប្រាសាទដែលផេកនេះបានផុស ដាក់ក្នុងអាល់ប៊ុម ប្រាសាទវៀតណាម គឺមានប្រាសាទមួយដែលត្រូវបានស្គាល់ថាជាព្រលឹងជនជាតិខ្មែរ នោះគឺប្រាសាទអង្គរវត្ត ត្រូវបានគេយកទៅកាត់តរូបភាព​ បន្ថែមនៅទង់ជាតិវៀតណាមពេញបរិវេណប្រាសាទ។

ខាងក្រោមនេះគឺជាខំមិនរិះគន់ដោយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទៅកាន់ផេកនោះ៖