ក្តៅៗ! កម្ពុជារកឃើញមនុស្ស ២នាក់ថ្មីទៀត លើនាវានៅខេត្តកំពង់ចាម មានផ្ទុកវីរុស Covid-19

តាមសេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងសុខាភិបាល នៅថ្ងៃទី១២ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០ ​បញ្ជាក់ថាមនុស្សដែលនៅសេសសល់ទាំង ៦៩នាក់នៅលើវានាដែលចតនៅខេត្តកំពង់ចាម មានមនុស្សពីរនាក់ទៀតបានរកឃើញថា មានវិជ្ជមានវីរុស Covid-19 ។ ក្នុងនោះបុរសជនជាតិអង់គ្លេសវ័យ៧៣ឆ្នាំម្នាក់(ជាស្វាមី) និងស្ត្រីជនជាតិអង់គ្លេសវ័យ ៦៩ឆ្នាំដែលត្រូវជាភរិយា ។ សូមមើលសេចក្ដីជូនដំណឹងខាងក្រោមនេះ៖