ឧទ្យានជាតិបុទុមសាគរខេត្តកោះកុង ជាប់ឈ្មោះជាតំបន់ទេសចរណ៍ទាក់ទាញបំផុត ក្នុងចំណោម ១៨ទីតាំង ជុំវិញពិភពលោក

311

CNN Travel បានពិនិត្យមើលកន្លែងផ្សេងៗនៅលើពិភពលោក សម្រាប់ឱ្យជាយោបល់ដល់អ្នកដែលចង់ធ្វើដំណើរកម្សាន្តទៅកន្លែងនានាក្នុងពេលវេលា និងឱកាសនានា។ ជាក់ស្តែងខាងក្រោមនេះជាគោលដៅទេសចរណ៍ដែលសារព័ត៌មាន CNN ណែនាំឱ្យទៅទស្សនាក្នុងឆ្នាំ២០១៨នេះ ដែលក្នុងចំណោមនោះមានមួយកន្លែងនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងផងដែរនោះគឺ ឧទ្យានជាតិបុទុមសាគរ ស្ថិតក្នុងខេត្តកោះកុង។

កោះ Cape Verde

ឧទ្យានជាតិបុទុមសាគរ, ខេត្តកោះកុង

ប្រទេសម៉ាល់តា

ប្រទេស Serbia

Nevis

Banff ប្រទេសកាណាដា

Nagano ប្រទេសជប៉ុន

Puebla ប្រទេសម៉ិចស៊ីកូ

Perth ប្រទេសអូស្ត្រាលី

ប្រទេស Rwanda

Crete ប្រទេសក្រិក

PyeongChang ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូង

Cajamarca ប្រទេសពេរ៉ូ

Yunnan ប្រទេសចិន

Asheville នៅ North Carolina

New Orleans