រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដំឡើងតម្លៃពន្ធ ឡានមួយទឹកនាំចូលខ្ពស់ជាងមុន ដើម្បីជំរុញអោយប្រជាជនទិញឡានថ្មី និងកាត់បន្ថយស្ទះចរាចរណ៍

110

នេះ​ជា​ការ​សម្រេច​លើ​ការ​យក​ពន្ធ​នាំ​ចូល​រថយន្ត​មួយ​ទឹក ដែល​ទើប​ចុះ​ហត្ថលេខា​ជា​ផ្លូវការ រួច​ថ្មី​ៗ​នេះ ពី​ឧបនាយក​រដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រី​ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច និង​ហិរញ្ញវត្ថុ ស្ដី​ពី​ការ​ដំឡើង ពន្ធ​នាំ​ចូល​ឡាន​មួយ​ទឹក​នឹង​ឡើង​ថ្លៃ​បន្ត​ទៀត​នៅ​ដើម​ឆ្នាំ ២០១៩ ខាងមុខនេះ។

សូម​បញ្ជាក់​ផង​ដែរ​ថា កាល​ពី​ដើម​ឆ្នាំ ២០១៨ ក៏​មាន​ការ​តម្កើង​ពន្ធ​បែប​នេះ​មួយ​លើក​ដែរ ដែល​ធ្វើ​ឲ្យ​តម្លៃ​ឡាន​មួយ​ទឹក នាំ​ចូល​មាន​ការ​កើន​ឡើង​ច្រើន។

ឧទាហរណ៍ ឡាន​ដែល​ពេញ​និយម​សម្រាប់​បច្ចុប្បន្ន៖

1/ 2001-02-03 LEXUS RX300 (ឡើង​ប្រហែល 4700$) ដែល​ធ្លាប់​បង់​ពន្ធ​នាំ​ចូល 11600$ នោះ​នឹង ត្រូវ​ឡើង​បង់​រហូត​ដល់ 16300$។ ជា​ប្រភេទ​ដែល​ប្រឈម​មុខ​នឹង​ដាច់​ពូជ ព្រោះ​សរុប​ថ្លៃ​ដឹក​ថ្លៃ​ឡាន និង សេវា​ផ្សេង​ៗ ឡាន​មួយ​ថ្លៃ​ដើម​លើស​ពី 20000$-25000$។

2/ 2001-02-03 TOYOTA HIGHLANDER V6 (ឡើង​ប្រហែល 4700$) ដែល​ធ្លាប់​បង់ពន្ធ​នាំ​ចូល 11600$ នោះ​នឹង​ត្រូវ​ឡើង​បង់​រហូត​ដល់ 16300$។ ជា​ប្រភេទ​ដែល​ប្រឈម​មុខ​នឹង​ដាច់​ពូជ ព្រោះ​សរុប​ថ្លៃ​ដឹក​ថ្លៃ​ឡាន និង​សេវា​ផ្សេង​ៗ​ឡាន​មួយ​គ្រឿង​ថ្លៃ​ដើម​លើស​ពី 20000$-25000$។

3/ 2004 LEXUS RX330 (ឡើង​ប្រហែល 6400$) ដែល​ធ្លាប់​បង់ពន្ធ​នាំ​ចូល 17400$ នោះ​នឹង​ត្រូវ​បង់​រហូត​ដល់ 23800$ ។ សរុប​ថ្លៃ​ដឹក​ថ្លៃ​ឡាន និង​សេវា​ផ្សេង​ៗ​ឡាន​មួយ​ថ្លៃ​ដើម​លើស​ពី 30000$-40000$។

4/ 2002-03-04 TOYOTA CAMRY (ឡើង​ប្រហែល4000$) ដែល​ធ្លាប់​បង់ពន្ធ​នាំ​ចូល 9100$ នោះ​នឹង​ត្រូវ​ឡើង​បង់​រហូត​ដល់ 13000$។ ជា​ប្រភេទ​ដែល​ប្រឈម​មុខ​នឹង​ដាច់​ពូជ។ ព្រោះ​សរុប​ថ្លៃ​ដឹក ថ្លៃ​ឡាន និង​សេវា​ផ្សេងៗ ឡាន​មួយ​ថ្លៃ​ដើម​លើស​ពី 19000$-22000$។

ទោះជា​យ៉ាងណា​យើង​ត្រឹម​ទទួល​បាន​តារាង​ដំឡើង​ពន្ធ​នេះ​តែ​ប៉ុណ្ណោះ(កាត់​ឆ្នាំ​ចាស់ បង់​ឆ្នាំ2006) មិន​ទាន់​មាន​ការ​អនុវត្តន៍​លើ​ឡាន​នាំ​ចូល​ណា​មួយ​នៅ​ឡើយ​ទេ។ នៅ​ចាំ​មើល​បន្ត​នៅ​ដើម​ឆ្នាំ ២០១៩ នេះ​សិន៕