តើជារឿងពិត ឫមិនពិត?? ករណីឆ្កួតជួបឆ្កួត!!វាជាករណី កម្រមានតែវាបានកើតឡើងពិតមែនហើយ ដោយខាងស្ត្រីនៅភ្នំពេញ ឯខាងបុរស នៅកំពង់ធំ

335

#ករណីឆ្កួតជួបឆ្កួត!!
វាជាករណី កម្រមាន តែវាបានកើតឡើងពិតមែនហើយ ដោយខាងស្ត្រីនៅភ្នំពេញ ឯខាងបុរស នៅកំពង់ធំ ហើយខាងស្ត្រីសតិមិនគ្រប់ បានធ្វើដំណើរតែម្នាក់ឯង ទៅដល់ឃុំក្រចាប់ ក្រុងស្ទឹងសែន ខេត្តកំពង់ធំ នៅថ្ងៃម្សិលមុិញ ទី១តុលា ២០១៩ និង បានជួបបុរសឆ្កួតនោះ ដោយដេញចាប់ អោបថើបលន់តួរ និង អង្វរ ហៅបុរសឆ្កួត នោះ ថា ជាប្តី ឲ្យយល់ព្រមត្រឡប់មករួមរួមជាមួយគ្នាវិញ….។
ក្រោយការសួរនាំ លោកមេប៉ុស្តិ៍ក្រចាប់ ដឹងថាភាគីទាំង២ គ្មានធ្លាប់ពាក់ព័ន្ធគ្នាទេ…ក្រោយមក គាត់ក៏រកបានលេខកូនស្ត្រីសតិមិនគ្រប់ និងបានតេសួរនាំនាងជាកូនចិញ្ចឹម ឲ្យឡើងមកយកម្តាយនាងទៅភ្នំពេញវិញ។
តាមស្រ្តី ជាកូនចិញ្ចឹម បានប្រាប់ថា ម្តាយនាង មានសតិមិនល្អ គឺឡប់ម្តងម្កាល និងមិនធ្លាប់មានប្តីទេ….។

ប្រភព:សារព័ត៌មាន ហង្សតូច