អុញនោះ!! បែកធ្លាយបុរសម្នាក់ ដែលត្រូវប្រទេសបារាំង black list រត់មកនៅស្រុកខ្មែរ និងសង្សារ ចោម ច័ន្ទ គឺជាមនុស្សតែមួយ

1125

ស្របពេលផ្ទុះការជជែកវ៉ែកញ៉ែកបែកខ្ទិះ រឿងអាស្រូវលក់កាបូបក្លែងក្លាយទៅកាន់អតិថិជនរបស់អ្នកនាង ចោម ច័ន្ទ និង ចោម ខ្វាន់ ស្រាប់តែថ្មីៗនេះ មានអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមហ្វេសប៊ុកជាច្រើន បានទម្លាយរូបភាពមួយចំនួន ដែលត្រូវបានគេសង្ស័យថាជារូបភាពពិតរបស់គូស្នេហ៍អ្នកនាង ចោម ច័ន្ទ បង្កការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំង ។

កន្លងមកអ្នកគាំទ្រជាច្រើន បានលាន់មាត់សរសើរគ្រប់គ្នា ថាអ្នកនាង ចោម ច័ន្ទ ពិតជាមនុស្សស្រីដែលមានសំណាងទាំងខ្លាំង ព្រោះ នាងជានារីម្នាក់មានសម្រស់ស្រស់ស្អាត មានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើន និងថែមទាំងមាន មិត្តប្រុសស្រស់សង្ហាខ្លាំង ប៉ុន្ដែស្រាប់តែថ្មីៗនេះ មហាជនមួយចំនួន ហាក់មានអារម្មណ៍ភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំង បន្ទាប់ពីឃើញរូបប៉ុន្មានសន្លឹកដែលត្រូវបានគេចែករំលែកបន្ដគ្នាព្រោងព្រាតលើបណ្ដាញសង្គមហ្វេសប៊ុក។

ក្នុងរូបភាព គេសង្ស័យថាជារូបនោះ ជារូបរបស់ ជូលាន មិត្តប្រុសរបស់អ្នកនាង ចោម ច័ន្ទ ប៉ុន្ដែបុរសក្នុងរូបបែរជាមិនសូវមានសក់ និងមានមុខមាត់រាងចាស់បន្ដិច ។ ទស្សនិកជនជាច្រើន បានលើកឡើងថា រូបនោះជារូបរបស់ ជូលាន ។ មកទល់ពេលនេះ អ្នកនាង ចោម ច័ន្ទ និង គូស្នេហ៍ មិនទាន់បកស្រាយលើពាក្យចចាមអារ៉ាម ដែលថាគូស្នេហ៍នាង ជាបុរសក្នុងរូបថតទាំងនោះ នៅឡើយទេ ៕
Messenger
ស្របពេលផ្ទុះការជជែកវ៉ែកញ៉ែកបែកខ្ទិះ រឿងអាស្រូវលក់កាបូបក្លែងក្លាយទៅកាន់អតិថិជនរបស់អ្នកនាង ចោម ច័ន្ទ និង ចោម ខ្វាន់ ស្រាប់តែថ្មីៗនេះ មានអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមហ្វេសប៊ុកជាច្រើន បានទម្លាយរូបភាពមួយចំនួន ដែលត្រូវបានគេសង្ស័យថាជារូបភាពពិតរបស់គូស្នេហ៍អ្នកនាង ចោម ច័ន្ទ បង្កការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំង ។

កន្លងមកអ្នកគាំទ្រជាច្រើន បានលាន់មាត់សរសើរគ្រប់គ្នា ថាអ្នកនាង ចោម ច័ន្ទ ពិតជាមនុស្សស្រីដែលមានសំណាងទាំងខ្លាំង ព្រោះ នាងជានារីម្នាក់មានសម្រស់ស្រស់ស្អាត មានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើន និងថែមទាំងមាន មិត្តប្រុសស្រស់សង្ហាខ្លាំង ប៉ុន្ដែស្រាប់តែថ្មីៗនេះ មហាជនមួយចំនួន ហាក់មានអារម្មណ៍ភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំង បន្ទាប់ពីឃើញរូបប៉ុន្មានសន្លឹកដែលត្រូវបានគេចែករំលែកបន្ដគ្នាព្រោងព្រាតលើបណ្ដាញសង្គមហ្វេសប៊ុក។

ក្នុងរូបភាព គេសង្ស័យថាជារូបនោះ ជារូបរបស់ ជូលាន មិត្តប្រុសរបស់អ្នកនាង ចោម ច័ន្ទ ប៉ុន្ដែបុរសក្នុងរូបបែរជាមិនសូវមានសក់ និងមានមុខមាត់រាងចាស់បន្ដិច ។ ទស្សនិកជនជាច្រើន បានលើកឡើងថា រូបនោះជារូបរបស់ ជូលាន ។ មកទល់ពេលនេះ អ្នកនាង ចោម ច័ន្ទ និង គូស្នេហ៍ មិនទាន់បកស្រាយលើពាក្យចចាមអារ៉ាម ដែលថាគូស្នេហ៍នាង ជាបុរសក្នុងរូបថតទាំងនោះ នៅឡើយទេ ៕

Messenger
ស្របពេលផ្ទុះការជជែកវ៉ែកញ៉ែកបែកខ្ទិះ រឿងអាស្រូវលក់កាបូបក្លែងក្លាយទៅកាន់អតិថិជនរបស់អ្នកនាង ចោម ច័ន្ទ និង ចោម ខ្វាន់ ស្រាប់តែថ្មីៗនេះ មានអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមហ្វេសប៊ុកជាច្រើន បានទម្លាយរូបភាពមួយចំនួន ដែលត្រូវបានគេសង្ស័យថាជារូបភាពពិតរបស់គូស្នេហ៍អ្នកនាង ចោម ច័ន្ទ បង្កការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំង ។

កន្លងមកអ្នកគាំទ្រជាច្រើន បានលាន់មាត់សរសើរគ្រប់គ្នា ថាអ្នកនាង ចោម ច័ន្ទ ពិតជាមនុស្សស្រីដែលមានសំណាងទាំងខ្លាំង ព្រោះ នាងជានារីម្នាក់មានសម្រស់ស្រស់ស្អាត មានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើន និងថែមទាំងមាន មិត្តប្រុសស្រស់សង្ហាខ្លាំង ប៉ុន្ដែស្រាប់តែថ្មីៗនេះ មហាជនមួយចំនួន ហាក់មានអារម្មណ៍ភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំង បន្ទាប់ពីឃើញរូបប៉ុន្មានសន្លឹកដែលត្រូវបានគេចែករំលែកបន្ដគ្នាព្រោងព្រាតលើបណ្ដាញសង្គមហ្វេសប៊ុក។

ក្នុងរូបភាព គេសង្ស័យថាជារូបនោះ ជារូបរបស់ ជូលាន មិត្តប្រុសរបស់អ្នកនាង ចោម ច័ន្ទ ប៉ុន្ដែបុរសក្នុងរូបបែរជាមិនសូវមានសក់ និងមានមុខមាត់រាងចាស់បន្ដិច ។ ទស្សនិកជនជាច្រើន បានលើកឡើងថា រូបនោះជារូបរបស់ ជូលាន ។ មកទល់ពេលនេះ អ្នកនាង ចោម ច័ន្ទ និង គូស្នេហ៍ មិនទាន់បកស្រាយលើពាក្យចចាមអារ៉ាម ដែលថាគូស្នេហ៍នាង ជាបុរសក្នុងរូបថតទាំងនោះ នៅឡើយទេ ៕

ប្រភពទាំងស្រុង៖ ប្រជាប្រិយ