(មានវីដេអូ) អាណិតក្មួយស្រីណាស់!! សូមបងប្អូនប្រុងប្រយត្ន័ ដោយសារឈើចង្កាក់តូចមួយវាបង្កអោយមហារីកបានក្នុងរយះពេលខ្លី

93

សូមបងប្អូនប្រុងប្រយត្ន័ជាមួយនឹង ឈើចង្កាក់ផងកុំមើលស្រាលវាដោយគ្រាន់តែឃើញវាជា ឈើតូចមួយវាអាចបង្កអោយមហារីកបានក្នុងរយះពេលខ្លី ដូចវីដេអូខាងលើនេះចឹងក្មួយខ្ញុំមុតវាតែបន្តិចមិនមានឈាមផង ហើយត្រឹមតែមួយយប់សោះវាអាបង្កអោយវាធ្ងន់ធ្ងរដល់ថ្នាក់់វះកាត់បាន អ្វីដែរមិននឹងស្មានដល់ខ្ញុំធ្លាប់និយាយក្នុងឡាយប្រាប់បងប្អូនថាខ្ញុំបានខ្ញុំធ្លាប់ហេតុការមួយនៅឯមន្ទីពេទ្យប្រទេសថៃ ដោយខ្មែរយើងនឹងម៉ង់បានញុំាសាច់គោអាំងដោតចង្កាក់ហើយក៏មុតនឹងអណ្ដាតក៏ចេះតែគិតថារឿងធម្មតាទុករហូតដល់កើតទៅជាជំងឺមហារីកអណ្ដាតដល់ថ្នាក់កាត់អណ្ដាតចោល ចឹងហើយសូមបងប្អូនជួយចែករំលែកតៗដល់នាក់មានកូនតូចៗអោយបានប្រយត្ន័ផង ឃើញឡាយព្រឹកមិញនឹងសោះឥលូវវះហើយ៕

ប្រភព​ អូនិតា អូនិតា