(មានវីដេអូ) ស៊ែរឲ្យបងប្អូនអ្នកចំការបានដឹងផង!!​ ​​លោកពូម្នាក់ដើរចំការ ត្រាយព្រៃចុះឡើង ឃើញពស់មួយសំបុក លោកពូផ្តាំផ្ញើថា…

378

ស្រៀវសាច់ជំនួស លោកពូម្នាក់ដែលមានឈ្មោះនៅក្នុងហ្វេសបុក Seyla Sam An បានចែករំលែកបទពិសោធន៍របស់គាត់ក្នុងការដើរចំការ។ គាត់បានរៀបរាប់ផ្តាំផ្ញើថា ពេលដើរចំការកុំចោលស្បែកជើង និងរបៀបនៃការត្រាយព្រៃ បន្ទាប់ពីគាត់បានឃើញពស់ និងពងមួយសំបុក។ លោកពូសូមឲ្យអ្នកចំការប្រយ័ត្ន ចៀសវាងមានគ្រោះថ្នាក់ពេលដើរចំការ ព្រោះមានសត្វអសិរពិស ឧទាហរណ៍ពស់នេះបើវាចឹងគឺដេកស្តូកតែម្តង។ ដូច្នេះសុំបងប្អូនជួយស៊េរវិដេអូ មួយនេះ ឲ្យបានជាចំនេះដឹងតៗគ្នាផង។ សូមទស្សនាវិដេអូខាងក្រោម៖
ប្រភព៖ Seyla Sam An