ហួសហេតុពេកហើយ!! គ្រាន់តែសុំដូរលុយអាប់សោះ បុគ្គលិកកំពង់ចំលងអរិយក្សត្រម្នាក់ ជេប្រមាថនិងលើកកៅអីបំរុងវ៉ៃខ្ញុំទៀត!!

52

យោងតាមផេកហ្វេសបុក Si Savoeun បានបង្ហោះពីបុគ្គលិកប្រុសម្នាក់ដែរធ្វើការនៅកំពង់ចំលងអរិយក្សត្រដោយសរសេរថា : កំពង់ចំលងអរិយក្សត្រគ្រាន់តែសុំដូរលុយអាប់បុគ្គលិកប្រុសម្នាក់ជេប្រមាថខ្ញុំហើយលើកកៅអីប្ររុងវ៉ៃខ្ញុំទៀតសូមអ្នកគ្រប់គ្រងមេត្តាជួយដោះស្រាយអោយខ្ញុំផង៕

ប្រភព Si Savoeun