សូមប្រុងប្រយ័ត្ន!!! យកពស់រស់ទៅត្រាំស្រា3ខែ ទៅបើកកែវដើម្បីផឹកស្រាប់តែ…..

ការយកសត្វពស់មានពិសឬសត្វផ្សេងទៅត្រាំស្រាដើម្បីយកមកផឹកគឺជាជំនឿររបស់ពេទ្យបុរាណដែលគេធ្វើឡើង ដើម្បីប្រឆាំងកុំអោយកើតរោគផ្សេងៗ ដូចគេថាពិសបង្រ្កាបពិស វាជាវិធីសាស្រ្តរបស់ពេទ្យបុរាណ។
តែហេតុកាណ៍នេះបានកើតឡើងជាមួយនារីម្នាក់ នៅក្រុងសួងឆើង ភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសចិន នាងបានយកពស់វែងមួយក្បាលទៅត្រាំស្រាទាំងរស់ចំនួន3ខែ ដើម្បីយកមកផឹកប្រឆាំងកុំអោយកើតជំងឺផ្សេង តែអ្វីដែលស្មានមិនដល់នោះពេលនាងបើកដបភ្លាមនោះ គឺពស់នៅមិនទាន់ស្លាប់ នាងលូបដៃរទៅចាប់ក៏ចឹកស្លាប់តែម្ដងហេតុការណ៍នេះកើតឡើងនៅឆ្នាំ2012 ក្រោយមកក៏មានបុរស់ម្នាក់ទៀតបាននិយាយដែរថាគេក៏ធ្លាប់ត្រូវពស់ចឹងដែរគេត្រាំ2ខែ តែពស់មិនស្លាប់ហើយចឹងគេអោយរងរបួសធ្ងន់។

(សម្រាប់ប្រិយមិត្តដែលចង់ត្រាំពស់សូមប្រុងប្រយ័ត្តផងថាវាស្លាប់ហើយនៅ ប្រយ័ត្តមានបញ្ហានេះកើតឡើង ព្រោះយើងត្រាំវាយូពេកវាស្រងំដូចពស់ងាប់ចឹង តែខ្ញុំថាយល់ល្អកុំត្រាំវាអី យើងចង់រស់គេក៏រស់ដែរ មានបញ្ហាអីទៅឲ្យពេទ្យពិនិត្យស្រួលជាង)។

ការយកសត្វពស់មានពិសឬសត្វផ្សេងទៅត្រាំស្រាដើម្បីយកមកផឹកគឺជាជំនឿររបស់ពេទ្យបុរាណដែលគេធ្វើឡើង ដើម្បីប្រឆាំងកុំអោយកើតរោគផ្សេងៗ ដូចគេថាពិសបង្រ្កាបពិស វាជាវិធីសាស្រ្តរបស់ពេទ្យបុរាណ។