(មានវីដេអូ) ទុក្ខជាន់ទុក្ខជប៉ុនអើយ!! ចូលរួមសោកស្ដាយ ប្រាសាទបេតិកភណ្ឌអាយុកាលជាង ៦០០ឆ្នាំ ត្រូវអគ្គីភ័យលេបត្របាក់ម៉ត់គ្មានសល់

29

សូមចូលរួមសោកស្តាយជាមួយប្រជាជនជប៉ុនចំពោះការបាត់បង់នូវប្រាសាទShuri មានអាយុ៦០០ឆ្នាំ និងជាសម្បត្តិបិតិកភណ្ឌពិភពលោកផងដែរ ដែលបានត្រូវបានអគ្គីភ៏យលេបត្របាក់ស្ទើរទាំងស្រុងនៅវេលាម៉ោង១២យប់មិញនេះ ត្រូវនឹងម៉ោង២ភ្លឹថ្ងៃព្រហស្បត្តិ៍ស្រុកយើង។ Shuri Castle, a UNESCO World Heritage site in Naha, the capital of Okinawa Prefecture, in southern Japan, set alight at 12am on Thursday morning (3.00 pm Wednesday GMT).