ជួយស៊ែរយកតែបុណ្យ ឲ្យសប្បុរសជនបានឃើញផង! នេះហេីយជីវិតអ្នកក្របានត្រឹមតែទឹកភ្នែកគ្មានលុយព្យាបាល ហើយសាច់ញាតិក៏គ្មាន

274

យោងតាមហ្វេសមួយបានបង្ហោះរៀបរាប់ថា​ :​​ នេះហេីយជីវិតអ្នកក្របានត្រឹមតែទឹកភ្នែកគ្មានលុយព្យាបាលទេបងប្អូន?សូមជួយសរមួយបងប្អូន?អាណិតបងស្រីណាស់ពេទ្យខេត្តបានបញ្ចូលទៅពេទ្យ កាល់ម៉ែតកាលភ្នំពេញថ្ងៃមិញ គាត់គ្មានសាច់ញាតិបងប្អូនទេ ម្ដាយត្រូវស្លាប់ចោលតាំងពីក្មេង មានតែឪពុកនឹងប្អូន រាល់ថ្ងៃគាត់ជាមេគ្រួសារ ត្រូវចិញ្ចឹមឪពុកនឹងប្អូន លូវឈឺជាទម្ងន់ដូចមនុស្សពីការទៀត ?
គ្នាគ្មានលុយក្នុងខ្លួនទេ បានកាត់ ប.ស.ស កំពុងធ្ងន់ធ្ងរទៀត។


អាណីតណាស់ កំរើកដៃជើងមិនរួចទេ ហើយនិយាយមិនចេញទៀត បើមានសប្បុរសជនចិត្តល្អសុំជួយមិត្តកភ្កិខ្ញុំផង ??????
លេខទំនាក់ទំនង 081641318 យេីងរួមគ្នាដេីម្បីប្រទេសជាតិយេីងទាំងអស់គ្នាណាបងប្អូន?

 

 

ប្រភព ខ្ញុំបាទរ៉ាហ្វីនដែលជាយុវជនមូស្លីមកម្ពុជា