ភ្ញាក់ព្រើត!! ប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍ថៃ លួចចម្លងយកអក្សរខ្មែរច្បាស់ចែស ទៅប្រើប្រាស់ជាយ័ន្តកំចាត់ខ្មោចក្នុងរឿង

1773

ខ្សែភាពយន្តភាគថៃ របស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ប៉ុស្តិ៍លេខ 1 ONE31 របស់ប្រទេសថៃ បានថតភាពយន្តភាគរឿង: ហិបដាក់វិញ្ញាណ បានលួចចម្លងយន្តនិងអក្សរខ្មែរយកទៅប្រើប្រាស់។

ថៃបានលួចចម្លង នេះជាភស្តុតាងយ៉ាងច្បាស់ក្រលែត

ខាងក្រោមនេះគឺជាយន្តគាថាខ្មែរ រួមទាំងអក្សររបស់ខ្មែរយើង100%។

ថៃចោទខ្មែរយើងថាចម្លងរឿងគេ ឥលូវនេះថៃបានចម្លងទាំងយន្តនិងអក្សរដែរជារបស់ខ្មែរយើង។

អ្នកណាលួចចម្លងអ្នកណា អ្នកណាលួចរបស់អ្នកណា៕ ការពិតប៉ុណ្ណឹងហើយ បើថៃថាជារបស់គេទៀតចប់ហើយ ។