ពិតជាខ្លាំងមែន! បុរសម្នាក់តាំងខ្លួនជា ព្រះឥសីអគ្គីនេត្រ​ សូម្បីតែព្រះសង្ឃក៏ត្រូវក្រាប់សំពះដែរ (មានវីដេអូ)

344

ភ្នំពេញ ៖ បុរសម្នាក់តាំងខ្លួនជា ហ្លូងគ្រូតាបារមីមហាអង្គរ បានសសេរសារបង្ហោះ នៅលើបណ្តាញ សង្គម អួត ខ្លួនឯងថាជាគ្រូខ្លាំង មើលជំងឺបានពូកែស័ក្ដិសិទ្ធិ ទស្សន៍ទាយ ត្រូវឆុតឆាប់ មើលជោគជាតារាសីមើលហុងស៊ុយ និយាយរួមគឺលោកគ្រូប្រកាសខ្លាំងម៉ាចប់ស្ទើរគ្រប់រឿង ប៉ុន្តែគេមិនដឹងថា ការអួត នោះ ជាការពិតរឺក៏ ជា ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ការភូតកុហកបោកប្រកាសនោះទេ គឺជាសិទ្ធ របស់ បងប្អូន ព្រោះ ការជឿ រឺ ជំនឿ គ្មានអ្នកណាម្នាក់មានសិទ្ធិបង្ខំឲ្យគេជឿឡើយ មានតែបុគ្គលខ្លួនឯងប៉ុណ្ណោះ ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

យោងតាមគណនី អាខោន AKY NEIT – ព្រះឥសីអគ្គីនេត្រ បានបង្ហោះសារ ប្រកាស តាំងខ្លួនឯង ជា គ្រូ “ហ្លូងគ្រូតាបារមីមហាអង្គរ” អាច មើលជំងឺបានពូកែស័ក្ដិសិទ្ធិ ទស្សន៍ទាយ ត្រូវឆុតឆាប់ មើលជោគជាតារាសីមើលហុងស៊ុយ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

និយាយរួមគឺលោកគ្រូប្រកាសខ្លាំងម៉ាចប់ស្ទើរគ្រប់រឿងជាងនេះទៅទៀតក៏អាចអន្ទងព្រលឹងខ្មោចមកសួរបានដែរ ហើយក្នុងនោះក៏មានសិស្សគុណចេញ ចូល ទៅរកលោកគ្រូក៏មិនតិចដែរ តែមិមដឹងថាពូកែស័ក្ដិសិទ្ធិដូចអ្វីដែលលោកគ្រូបានប្រកាសនោះដែរឬយ៉ាងណានោះទេ ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លោកគ្រូដែលមានរហស្សនាមថា “ហ្លូងគ្រូតាបារមីមហាអង្គរ” បានប្រកាសអំពាវនាវដល់មហាជនទាំងអស់ថា “យើងសូមអំពាវនាវ តាមបណ្តាញសង្គម ដល់ជនរួមជាតិខ្មែរគ្រប់ទិសទីទាំងអស់អោយបានជ្រាបថាៈ បារមីហ្លួងព្រះធម្មាឥសី អគ្គីនេត្រទេព្យនន្ទរាជ ពិតជាមានរិទ្ធីបារមីដ៏អស្ចារ្យអាចប្រោសព្រំឲ្យជាសះស្បើយអំពីរោគាព្យាធិគ្របបែបយ៉ាង ជួយលើករាសី ដោះអំពើអំពន្ធ័​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ផេ្សងៗ ដោយប្រើវេទមន្ត ពុទ្ធមន្ត និងឳសថទិព្វ ទេព្យ ព្រមទាំងដោះទុក្ខដូចជាៈ ១ទស្សន៍ទាយជោគតារាសី ២ មើលហុងស៊ុយ ៣ រំដោះគ្រោះក្រុមគ្រួសារ ៤ បែងឆ្នាំឆុង ឆ្នាំជាន់ ៥ ប្តីប្រពន្ធបែកបាក់ធ្វើអោយជួបជុំគ្នាវិញ ៦ ព្យាបាលជំងឺទូទៅ..៧ ដោះអំពើមន្តអាគម៍គ្រប់ប្រភេទ ៨ ចារសារិកាលិនថោង មន្តសេ្នហ៍ ៩ ចារយន្ត និងបញ្ចុះព្រះអាថាន់ ១០ អន្ទងព្រលឹងមនុស្សដែងស្លាប់…។ល។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

យោងតាមគណនី អាខោន AKY NEIT – ព្រះឥសីអគ្គីនេត្រ បានបង្ហោះសារ បង្ហាញពីឥទ្ធិពល ខ្លាំងខ្លា សាកសិទ្ធ របស់ខ្លួន អមទៅដោយ រូបភាព ទាំងប្រុស ទាំង ស្រី រួមទាំង លោកសង្ឈ និងតារា ចម្រៀងខ្លះក៏បាន ចូល រក ការទស្សទាយ ប្រោស ព្រំ សុំលាបសុំជ័យ អ្វីដែលមហាជនចាប់អារម្មនោះ គឺ មានលោកសង្ឈមួយ អង្គ បានទៅសំពះ គ្រហស្ប ដែលតាំង ខ្លួន “ហ្លូងគ្រូតាបារមីមហាអង្គរ” ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្រោយពី ឃើញរូបភាព និងពីខ្លឹមសារអស់ទាំងនេះភ្លាម ស្រាប់តែមានមហាជនខ្លះបានបានចូលឆ្លើយតបទៅនឹងខ្លឹមសារខាងលើនោះថា”ស្អីទៀតហើយម្ចាស់ថ្លៃ? ឃើញថាសព្វថ្ងៃការប្រកបរបដោយយកសាសនាជាឈ្នាន់កាន់តែរីកចម្រើនណាស់ ដោយសារ សម្បូរនាក់ជឿរឿងផ្ដេសផ្ដាសធម្មកធិកទេសនាមិនពន្យល់ធម៌ សម្ដែងធម៌ពិតមិនសូវមានអ្នកស្ដាប់ បរិស័ទកាន់ពុទ្ធសាសនាមិនយល់ពុទ្ធសាសនា ប្រជាជនខ្វះការចេះដឹង អ្នកឆ្លៀតឱកាសកាន់តែច្រើន ” ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងគ្រូគ្រាមន្ដអាគមន៍អូនអាមអីអស់នេះ វាជាសិទ្ធិសេរីភាពរបស់បងប្អូនពិតមែនហើយ ប៉ុន្ដែការជឿរបស់បងប្អូនសូមឲ្យមាមមូលដ្ឋានច្បាស់លាស់ផង កុំចេះតែជឿផ្កាប់មុខយកលុយកាក់ទៅវាយវាយរឿងនេះអត់ប្រយោជន៍ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

មានអ្នកខ្លះអស់ទាំងលុយកាក់ អស់ទាំងខ្លួនប្រាណទៀតផង ករណីបែបនេះធ្លាប់កើតមានញឹកញាប់ណាស់មកហើយពិសេសបងប្អូននារីៗដែលទៅរកគ្រូឲ្យបញ្ចុះស្នេហ៍មន្ដអាគមន៍ ដើម្បីឲ្យប្ដីត្រឡប់មកវិញឬទាក់ទាញមន្ដស្នេហ៍ផ្សេងៗជាដើមធ្លាប់ត្រូវបានលោកគ្រូអស់ទាំងនោះលួងលោមរួមរ័ក្សជាដើម បានត្រឹមមានវិប្បដិសារី បែកបាក់ប្ដីសីក៏មាន។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជុំវិញការលើកឡើងនិងការផ្សាយ នេះដែរ គេហទំព័រយើង មិនមានចេតនា រារាំង មិនឲ្យ មហាជនជឿ នោះ ទេ ការជឿជាសិទ្ធរបស់បងប្អូន តែ នេះគ្រាន់តែជាសារដាស់តឿនប៉ុណ្ណោះ មិនហ៊ានហាមឃាត់ចិត្តអ្នកជឿនោះទេព្រោះវាជាសិទ្ធិនៃការជឿរបស់បុគ្គលម្នាក់ៗតែប៉ុណ្ណោះ តែមុននឹងជឿត្រូវគិតគូពិចារណាឲ្យបានវែងឆ្ងាយផង ៕