ព្រឺក្បាល​ ពលរដ្ឋមួយចំនួននៅស្រុកស្ទឹងហាវ នាំគ្នាធ្វើទីងមោងនិងដុតភ្លើងនៅមុខផ្ទះ ក្រោយមានមនុស្ស៥នាក់ ស្លាប់ជាបន្តបន្ទាប់ជាប់ៗគ្នា

742

ព្រះសីហនុ៖ ក្រោយមានមនុស្ស៥នាក់ ស្លាប់ជាបន្តបន្ទាប់ជាប់ៗគ្នានាប៉ុន្មានថ្ងៃចុងក្រោយនេះ ពលរដ្ឋមួយចំនួននៅស្រុកស្ទឹងហាវ នាំគ្នាធ្វើទីងមោងនិងដុតភ្លើងនៅមុខផ្ទះ តាមអបិយជំនឿដើម្បីដេញឧបទ្រពចង្រៃកុំអោយកើតមានក្នុងគ្រួសារ។

សូមបញ្ជាក់ថា មនុស្ស៥នាក់ដែកបានស្លាប់ជាបន្តបន្ទាប់ខាងលើនេះ មានខ្លះស្លាប់ដោយធ្វើអត្តឃាត ខ្លះស្លាប់ដោយគាំងបេះដូង និងខ្លះស្លាប់ដោយជម្ងឺ ៕