ក្តៅៗ! ជួយស៊ែរបន្ទាន់ អគ្គីភយ័កំពុងតែឆាប់ឆេះ នៅក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចខេត្តព្រះសីហនុ

220

ខេត្តព្រះសីហនុ-(ដំណឹងបឋម) មានអគ្គិភយ័ឆេះរោងចក្រផលិតក្តារបន្ទះកុំផ្លាកកេ នៅតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសបិតត្រាំង ស្រុកព្រៃនប់ វេលាម៉ោងជាង១០ព្រឹកថ្ងៃ៣ធ្នូ២០១៩នេះ ហើយភ្លាមៗកម្មករត្រូវបានជន្លៀសចេញដើម្បីសុវត្ថិភាព ក្នុងនោះសមត្ថកិច្ចកំពុងចេញទៅអន្តរាគមន៍ពន្លត់ ។ (រូបភាពពីពលរដ្ឋ)