សូមប្រុងប្រយ័ត្ន! នារីម្នាក់ស្ទើរតែ ខ្វាក់ភ្នែកដោយសារតែចូលចិត្តពាក់​ Contact Len

388

សូមប្រុងប្រយ័ត្ននិងការដាក់​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​ Contact Len វាពិតជារឿងមួយដែលដែលមានការភ្ញាក់ផ្អើល​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ហើយក៏ជារឿងមួយ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ដែលមហាជនទាំង​អស់យករឿងមួយនេះ​ជាគំរូមិនផងដែរ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ កាលពីពេលកន្លងទៅនេះគណ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​នេយ្យហ្វេសបុកមួយឈ្មោះថា​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ Cino Kimchi បានចែករំលែករឿងមួយ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ សម្រាប់ឲ្យមិត្តភ័ក្រ្ត ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ក៏ដូចជាអ្នកប្រើប្រាស់បណ្តាញសង្គមហ្វេស​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​បុកមានការប្រុងប្រយ័ត្​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ន

ជាពិសេសអ្នកនិយមពាក់Len ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​កញ្ញាបានចែករំលែករឿងរ៉ាវ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​យ៉ាងដូច្នេះថា ៖ “សូមចែក​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​រំលែចំពោះអ្នកចូលចិត្តពាក់ c​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ontact lens ទាំងឡាយដែល​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ចង់ស្អាតឆើតឆាយ ដោយមិនបាន​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​គិតពីលទ្ធផល​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ សម័យគីមីជឿនលឿន ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​អ្នកគ្រប់គ្នាដឹងច្បាស់ណាស់ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ទាំងរបស់ញាំ និងសំភារ:ប្រើប្រាស់​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ទោះជារបស់ថ្លៃក៏មិនប្រាកដថាសុវត្ថិភាពចំពោះសុខភាពដែរ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ កែវភ្នែកធម្មជាតិរបស់

យើងមិនមានលក់នៅទីផ្សារទេ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ទោះមានលុយក្រាលពេញ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ដីក៏មិនអាចទិញគ្រប់យ៉ាងអោយ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ត្រឡប់មកដូចដើមដែរ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​បើស្រលាញ់កែវភ្នែក ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ចង់មើលឃើញមនុស្សដែលយើង​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ស្រលាញ់បានយូរ សូមឈប់ប្រើប្រាស់​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ contact lens ទៅ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​បើមិនចាំបាច់ ពិសេសមនុស្ស​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ស្រីដែលចូលចិត្តmake up ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​តែងពាក់វាពេលមានកម្មវិធីម្ដងៗ វាមិនស្អាតអស្ចារ្យអីត្រឹមពាក់បន្ថែម ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​contact

lens នឹងទេ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ហេតុអីត្រូវយកកែវភ្នែកដ៏ល្អរបស់​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​យើងដូរជាមួយនឹងភាពឆើយឆាយ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ល្អបានតែមួយភ្លែត ហើយបានមកវិញគឺភាព​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ពិការមើលអ្វីលែងឃើញដូនគ្នា ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​សួរថាពិបាកទេ? បើងងឹត​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ភ្នែក មើលលែងឃើញពិភពលោកនេះ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​តើអ្នកនឹងធ្វើយ៉ាងណា? ឬ ត្រូវអោយគេដឹក​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ដៃពេញមួយជីវិត? ជាក់ស្ដែងដូចរូបខាងក្រោម​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ប្អូនរបស់ខ្ញុំ គាត់ចូលចិត្តពាក់ contact ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​lens

ពេល make up ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ទៅកម្មវិធីណាស់ រាល់ដងមិនអីនោះទេ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​តែថ្ងៃនេះជួបហើយ គាត់កំពុងរលាកភ្នែកកំរឹតធ្ងន់ដែល ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​បណ្ដាលមកពីពាក់ contact lens​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ត្រឹមត្រឹមតែ 2-3h បន្ទាប់ពី​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​គាត់បានដោះចេញ ពេលមកកម្មវិធីវិញពេលយប់​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ លុះព្រឹកចាប់ផ្ដើមធ្វើទុក្ខខ្លាំង ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​រហូតកម្រើកភ្នែកលែងបាន ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​មើលអីក៏មិនឃើញ ?មកដល់ពេលនេះ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ គាត់ទទួលបានការព្យាបាលរួចហើយ តែនៅមិន​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ទាន់ដឹងលទ្ធផលយ៉ាងណានោះទេ ?”