ដំណឹងល្អ!​ ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ចេញអនុក្រឹត្យដំឡើងប្រាក់កម្រៃប្រចាំខែ ជូនមន្ត្រីជាប់កិច្ចសន្យា ពី៦៥ម៉ឺនរៀល ទៅ៦៧ម៉ឺនរៀល ចាប់អនុវត្តន៍ពីថ្ងៃទី០១ ខែមករា ឆ្នាំ២០២០តទៅ

(ភ្នំពេញ)៖ ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នៅថ្ងៃទី០៤ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩នេះ បានចេញអនុក្រឹត្យលេខ១៩២១ អនក្របក ស្តីពីការដំឡើងប្រាក់កម្រៃប្រចាំខែ ជូនមន្ត្រីជាប់កិច្ចសន្យា។

អនុក្រឹត្យនេះ សម្រេចដំឡើងប្រាក់កម្រៃប្រចាំខែជូនមន្ត្រីជាប់កិច្ចសន្យាពី៦៥ម៉ឺនរៀល ទៅ៦៧ម៉ឺនរៀល ដែលចាប់អនុវត្តន៍ពីថ្ងៃទី០១ ខែមករា ឆ្នាំ២០២០តទៅ៕

សូមអានអនុក្រឹត្យរបស់ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលដូចខាងក្រោម៖