ស្អាតហើយ​ចិត្តល្អទៀត! លោកយាយអាយុ​ 98ឆ្នាំ ហើយនៅដើររើសអេតចាយតាមមាត់ទន្លេទាំងកណ្តាលយប់អាធ្រាត គាត់ថាបើមិនរើសបានអីហូប!

142

ហ្វេសប៊ុក ៖ រូបភាពប៉ុន្មានសន្លឹកត្រូវបានគេធ្វើការចែករំលែកនៅលើបណ្តាញសង្គមហ្វេសប៊ុកជាច្រើននាក់ដោយសារតែនៅក្នុងរូបមួយសន្លឹកនោះបានបង្ហាញពីម៉ែចាស់ម្នាក់អាយុ98 ឆ្នាំគ្មានកូនគ្មានចៅមើលថែដូចគេទើបដាច់ចិត្តដើររើសអេតចាយទាំងកណ្តាលយប់អាធ្រាតដើម្បីក្រពះ។

នេះបើយោងទៅតាមគណនីហ្វេសប៊ុកមួយដែលមានឈ្មោះថា អូន ម្លិះ បានធ្វើការលើកឡើងឲ្យដឹងនៅលើបណ្តាញសង្គមហ្វេសប៊ុកថា ៖ ព្រះជាម្ចាស់អឺយ ម៉ែអឺយម៉ែចាស់ហើយ98ឆ្នាំហើយនៅដើរើសអេតចាយ តាមមាត់ទន្លេ ខែរងាត្រជាក់សំរាប់ម៉ែនៅដើប៉ត្រុយម៉ែថាអត់រើស អត់អីហូប?????

កូនចៅក៏គ្មាន ដើរពីស្អាងព្រៃតូចមក យប់ណាសំរាន្តហ្នឹង សង្វេកណាស់ម៉ែអឺយ??????ចៅគ្មានអ្វីជួយក្រៅពីទឹកចិត្តតិចតួចជូនម៉ែទេ???????ផែនដីតែមួយ តែវាសនាខុសគ្នា????ចង់ជួយគាត់អាចទំនាក់ទំនងមកខ្ញុំបាន?????សរសេបណ្តើរយំបន្តើ??????៕