អ្នកល្អពេកហើយ! ជនជាតិជប៉ុនមួយក្រុមសុខចិត្តចំណាយលុយខ្លួនឯង ជិះយន្តហោះពីជប៉ុនមកកម្ពុជា ដើម្បីជួយសាងសងសាលារៀនឲ្យក្មេងៗ (មានវីដេអូ)

272

នេះបើយោងទៅតាមគណនីហ្វេសប៊ុកមួយដែលមានឈ្មោះថា Chaiy Nasa បានធ្វើការលើកឡើងឲ្យដឹងនៅលើបណ្តាញសង្គមហ្វេសប៊ុកថា ៖

日本??????????+ カンボジア??????????
ក្នុងនាមខ្ញុំជាជនជាតិខ្មែរមួយរូប ខ្ញុំសូមថ្លែអំណរគុណធំៗ។ ដែលពួកគាត់មកពីប្រទេសជប៉ុន បានមកជួយសាងសងសាលាេរៀនដើម្បី កុមារៗដែលគ្នានសាលារៀន រៀន។
ពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាបានចំណាយ លុយខ្លួនឯង នឹងពឹលវេលា ដ៏មានតំលៃ មកជួយ កុមារៗដែលខ្វះខាត សាលារៀន អន្តូងទឹក នឹង សំភារៈសិក្សារ ។ល។
ចុងក្រោយនេះ សូមអរគុណណាស់សំរាប់ទឹកចិត្តដ៏មានតំលៃមួយនេះ ។ 本当に本当にありがとうございます?!