អស្ចារ្យណាស់! វិស្វករជប៉ុន ប្រើបច្ចេកទេសទំនើប ខួងលូក្រោមដី មិនឲ្យស្ទះចរាចរណ៍ និងខូចផ្លូវ នៅភ្នំពេញ

621

ក្រុមជំនាញការរបស់ក្រសួងសាធារណការ ​និ​ងដឹ​កជញ្ជូន ចុះស្វែងយល់អំពីបច្ចេកវិទ្យាទំនើប​ ​ដែលអា​ចខួង​លូក្រោ​មដីក្នុ​ងទីធ្លា​តូ​ចចង្អៀត “Pipe Jacking Technology” និងអាច​ប​ញ្ចៀស​ការកក​​ស្ទះច​រា​ចរណ៍បានយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាព​។​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នៅលើទំព័រហ្វេសប៊ុករបស់ក្រសួងសាធារណការ បានឲ្យដឹងថា ថ្ងៃសុក្រ ទី៦ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩ ក្រុមជំនាញការ របស់ក្រសួងសាធារណ​កា​រ និងដឹកជញ្ជូនមួយក្រុ​ម​ បានចុះសិក្សាស្វែងយល់អំពីប​ច្ចេ​កវិ​ទ្យាសាង​សង់​លូក្នុង​ទីធ្លា​តូចច​ង្អៀ​ត “Pipe Jacking Technology” នៃគម្រោងសាងសង់​ ​ប្រព័ន្ធ​កា​រពារ ទឹកជំនន់ និងកែលម្អប្រព័ន្ធលូ ​ប្រ​ឡាយ ក្នុងរាជធានី​ភ្នំ​ពេ​ញ ជំហានទី៤ ក្រោមហិរញ្ញប្បទានឥតសំណង​រ​បស់​រដ្ឋា​ភិ​បា​លជ​ប៉ុន នៅមុខវិទ្យាល័យ ហ៊ុន សែន ប៊ុន រ៉ានី វត្តភ្នំ (ផ្លូវលេខ៤៧) ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្រុមបច្ចេក​ទេ​ស និងវិស្វករជប៉ុន បានឱ្យដឹងថា ការសាង​ស​ង់លូក្នុង​ទី​ធ្លាតូច​ចង្អៀតប្រើបច្ចេកវិទ្យាទំនើប ​(​Pipe Jacking Technology) វាមានសមត្ថភាព​អា​ចស្រូ​បយ​កទឹ​កក​ខ្វក់ ទឹកភ្លៀង មិនឱ្យហូរចូលទៅ ​ក្នុ​ងទឹ​កទ​ន្លេ អាចការពារបរិស្ថា​ន​ស្អាតស​ម្រាប់​សុខ​ភាព​ប្រជា​ព​លរដ្ឋ និងអាចការពារទីក្រុង​ភ្នំ​ពេ​ញ ពីការលិចទឹកនៅពេល​មា​នភ្លៀ​ងធ្លា​ក់ម​ក​ខ្លាំង​ផ​ងដែរ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បន្ថែមពីលើនេះទៀត បច្ចេកវិទ្យាម៉ាស៊ីនខួងលូក្រោម​ដី​ដោ​យស្វ័​យប្រវ​ត្តិ​នេះ វាមានអត្ថប្រយោ​ជ​ន៍ អាចបញ្ជៀសការកកស្ទះ​ច​រា​ចរ​ណ៍ មិនបង្កផលប៉ះពា​ល់​ដ​ល់ប​រិ​ស្ថាន និងអាចជួយលម្អផ្លូ​វថ្នល់ក្នុង រាជធានីភ្នំពេញតាមយុទ្ធសាស្ត្ររ​ប​ស់រា​ជរ​ដ្ឋាភិ​បាលបា​ន​ផ​ង​ដែរ​។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្រុមជំនាញការបានថ្លែងអំ​ណ​រគុ​ណ​យ៉ាង​ជ្រាលជ្រៅ​ ដល់រ​ដ្ឋាភិបា​លជ​ប៉ុន ជាពិសេសទីភ្នាក់ងា​រ​ JICA និងក្រុមហ៊ុន Toa Corpor​at​ion ដែលបាននាំយកបច្ចេក​វិ​ទ្យា​ទំ​នើប​នេះ មកជួយអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារ​ច​នា​សម្ព័​ន្ធក​ម្ពុ​ជា ឱ្យកាន់តែរី​ក​ច​ម្រើន​ថែ​មទៀ​ត​៕ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អត្ថបទ៖ cen