បុរសជនជាតិដើមភាគតិចគ្រឹងម្នាក់ ធ្វើការថ្កោលទោសចំពោះតារា Peypey Dy ដែលបានតិះដៀលក្រុមជនជាតិដើមភាគតិចថា… (មានវីដេអូ)

260

កាលពីពេលថ្មីៗនេះ វីដេអូមួយរបស់លោក Peypey Dy ត្រូវបានមជ្ឈដ្ឋានមហាជនមានការចាប់អារម្មណ៏ និងបានធ្វើការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំង ចំពោះពេជន៏សម្ដីរបស់លោកមួយចំនួន ដោយបានលើកឡើងថា៖”ពួកជនជាតិភាគតិច និយាយឲ្យចំទៅជាពួកមនុស្សព្រៃ” ដែលពាក្យទាំងអស់នេះហើយ គឺពិតជាមានការរើសអើនទៅដល់បងប្អូនជនជាតិព្នង និងជនជាតិគ្រឹងជាខ្លាំង។

ទន្ទឹមនឹងរឿងខាងលើនេះផងដែរ ស្រាប់តែមុននេះប៉ុន្មានម៉ោង ថ្ងៃទី១១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩ មានម្ចាស់គណនី ហ្វេសប៊ុកមួយមានឈ្មោះ Vireak Rithy បានប្រតិកម្មយ៉ាងខ្លាំង និងបានស្នើអោយលោក Peypey Dy ធ្វើការសុំទោសជាសាធារណៈទាក់ទងចំពោះរឿងខាងលើនេះ។ ដោយម្ចាស់រូបនេះ បានធ្វើការលើកឡើងថា៖

“Peypey_Dy “ពួកជនជាតិដេីមភាគតិច​ នឹងមានដូចជាពួកព្នង​ គ្រឹង…​ និយាយអោយចំទៅពួកមនុស្សព្រៃ”​ គេនិយាយចឹង​ តេីឈឺចាប់ទេបងប្អូន? ក្នុងនាមខ្ញុំជនជាតិដើមភាគតិចគ្រឹងម្នាក់​ សូមធ្វើការថ្កោលទោសចំពោះតារា Peypey_Dy ដែលបានតិះដៀលក្រុមជនជាតិដើមភាគតិច ជាពិសេសលេីជនជាតិព្នង គ្រឹង​ ថាជា”ពួកមនុស្សព្រៃ”​។

ទាំងនេះជាពាក្យគ្មានសីល៍ធម៍ ជាការប្រមាថមេីលងាយ​ និងបានសាបព្រោះនូវការរេីសអេីងពូជសាសន៍យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរទៅលេីផ្នត់គំនិត​ និងមតិសាធារណៈជនទូទៅអោយយល់ឃេីញក្នុងន័យអវិជ្ជមានមកលេីជនជាតិដេីមភាគតិច។ យេីងខ្ញុំជា​ ជនជាតិដេីមភាគតិច​នៅកម្ពុជា​ រដ្ឋធម្មនុញដែលជាច្បាប់កំពូលបានគោរព​ ផ្តល់តម្លៃ​ និងទទួលស្គាល់ស្មេីរមុខស្មេីរមាត់ដូចពលរដ្ឋទូទៅផងដែរ​ ពិសេសយេីងមានសិទ្ធិ​ និងច្បាប់ជាតិ​ ច្បាប់​ អនុសញ្ញា​ និងសេចក្តីប្រកាសជាសកលគាំពារជាអន្តរជាតិថែមទៀត។

ដូច្នេះតារាងរូបនេះត្រូវធ្វេីការសូមទោសជាសាធារណៈ​ និងធ្វេីពិធីសែនព្រេនបែបជនជាតិដេីមភាគតិច​ ដេីម្បីសុំខមាទោស​ ចំពោះការប្រេីពាក្យសម្តីមិនល្អទាំងនេះ​មកលេីជនជាតិដេីមភាគតិច បេីមិនដូច្នេះទេលោកត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់។ ខ្ញុំសង្ឈឹមថាតារាផ្សេងៗនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា រួមទាំងអ្នកផ្សេងៗ មានការប្រុងប្រយ័ត្នរាល់ពាក្យសម្តីទាំងទ្បាយណា ដែលមិនត្រូវធ្វើអោយប៉ះ​ពាល់ដល់កិត្តិយសដល់ពូជសាសន៍ដ៏ទៃ ជាពិសេសជនជាតិដើមភាគតិច។ Peypey_Dy ម៉ែសេះ Kosoma_Singer_kh”៕

កាលពីពេលថ្មីៗនេះ វីដេអូមួយរបស់លោក Peypey Dy ត្រូវបានមជ្ឈដ្ឋានមហាជនមានការចាប់អារម្មណ៏ និងបានធ្វើការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំង ចំពោះពេជន៏សម្ដីរបស់លោកមួយចំនួន ដោយបានលើកឡើងថា៖”ពួកជនជាតិភាគតិច និយាយឲ្យចំទៅជាពួកមនុស្សព្រៃ” ដែលពាក្យទាំងអស់នេះហើយ គឺពិតជាមានការរើសអើនទៅដល់បងប្អូនជនជាតិព្នង និងជនជាតិគ្រឹងជាខ្លាំង។

ទន្ទឹមនឹងរឿងខាងលើនេះផងដែរ ស្រាប់តែមុននេះប៉ុន្មានម៉ោង ថ្ងៃទី១១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩ មានម្ចាស់គណនី ហ្វេសប៊ុកមួយមានឈ្មោះ Vireak Rithy បានប្រតិកម្មយ៉ាងខ្លាំង និងបានស្នើអោយលោក Peypey Dy ធ្វើការសុំទោសជាសាធារណៈទាក់ទងចំពោះរឿងខាងលើនេះ។ ដោយម្ចាស់រូបនេះ បានធ្វើការលើកឡើងថា៖

“Peypey_Dy “ពួកជនជាតិដេីមភាគតិច​ នឹងមានដូចជាពួកព្នង​ គ្រឹង…​ និយាយអោយចំទៅពួកមនុស្សព្រៃ”​ គេនិយាយចឹង​ តេីឈឺចាប់ទេបងប្អូន? ក្នុងនាមខ្ញុំជនជាតិដើមភាគតិចគ្រឹងម្នាក់​ សូមធ្វើការថ្កោលទោសចំពោះតារា Peypey_Dy ដែលបានតិះដៀលក្រុមជនជាតិដើមភាគតិច ជាពិសេសលេីជនជាតិព្នង គ្រឹង​ ថាជា”ពួកមនុស្សព្រៃ”​។

ទាំងនេះជាពាក្យគ្មានសីល៍ធម៍ ជាការប្រមាថមេីលងាយ​ និងបានសាបព្រោះនូវការរេីសអេីងពូជសាសន៍យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរទៅលេីផ្នត់គំនិត​ និងមតិសាធារណៈជនទូទៅអោយយល់ឃេីញក្នុងន័យអវិជ្ជមានមកលេីជនជាតិដេីមភាគតិច។ យេីងខ្ញុំជា​ ជនជាតិដេីមភាគតិច​នៅកម្ពុជា​ រដ្ឋធម្មនុញដែលជាច្បាប់កំពូលបានគោរព​ ផ្តល់តម្លៃ​ និងទទួលស្គាល់ស្មេីរមុខស្មេីរមាត់ដូចពលរដ្ឋទូទៅផងដែរ​ ពិសេសយេីងមានសិទ្ធិ​ និងច្បាប់ជាតិ​ ច្បាប់​ អនុសញ្ញា​ និងសេចក្តីប្រកាសជាសកលគាំពារជាអន្តរជាតិថែមទៀត។

ដូច្នេះតារាងរូបនេះត្រូវធ្វេីការសូមទោសជាសាធារណៈ​ និងធ្វេីពិធីសែនព្រេនបែបជនជាតិដេីមភាគតិច​ ដេីម្បីសុំខមាទោស​ ចំពោះការប្រេីពាក្យសម្តីមិនល្អទាំងនេះ​មកលេីជនជាតិដេីមភាគតិច បេីមិនដូច្នេះទេលោកត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់។ ខ្ញុំសង្ឈឹមថាតារាផ្សេងៗនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា រួមទាំងអ្នកផ្សេងៗ មានការប្រុងប្រយ័ត្នរាល់ពាក្យសម្តីទាំងទ្បាយណា ដែលមិនត្រូវធ្វើអោយប៉ះ​ពាល់ដល់កិត្តិយសដល់ពូជសាសន៍ដ៏ទៃ ជាពិសេសជនជាតិដើមភាគតិច។ Peypey_Dy ម៉ែសេះ Kosoma_Singer_kh”៕