លោកតាម្នាក់ ខំសន្សំគ្រាប់ក្រួស ទុកក្នុងខ្លួនជាយូរឆ្នាំមិនហ៊ានទៅវះ ព្រោះខ្លាចកូនអស់លុយ

237

យោងទៅតាមគណនីហ្វេសប៊ុកមួយឈ្មោះថា​ Phearum Saut បានធ្វើការលើកឡើងឲ្យដឹងនៅលើបណ្តាញសង្គមហ្វេសប៊ុកថា ៖

លោកតា ខំសន្សំ គ្រាប់ក្រួស ទុកជាយូរឆ្នាំ ព្រោះខ្លាច កូនអស់លុយ។

តែការពិត រដ្ឋចេញលុយអោយគាត់ទាំងអស់ដោយគាត់មិនមានលទ្ធភាព បង់ប្រាក់។

សូមស្វែង រកការព្យាបាល នៅមន្ទីរពេទ្យសាធារណៈ នៅស្រុកយើង ។ ទោះបី គ្មាន រឺ មានលទ្ធភាពបង់ប្រាក់ ក៏អ្នកជម្ងឺ ទាំងអស់ទទួលបាន នៅការព្យាបាល ដូចគ្នា។

#ក្រួសតំរងនោម

#មន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែសូវៀត

#សូត្រភារម្យ Phearum Saut