ពុទ្ធោអើយគួរឲ្យអាណិតណាស់! ក្មេងស្រីម្នាក់មានជំងឺមហារីរាលដាលពេញខ្លួន ហើយក៏ជាតំណាក់កាលចុងក្រោយដែរ ពេលនេះម្តាយអស់លទ្ធភាពកំពុងដង្ហៅរកជំនួយ!

125

យោងទៅតាមគណនីហ្វេសប៊ុកមួយឈ្មោះ  Chan Trea  បានធ្វើការលើកឡើងឲ្យដឹងនៅលើបណ្តាញសង្គមហ្វេសប៊ុកថា ៖

ខ្ញុំតស៊ូមើលកូនបន្តទៀតកូនញុមមានជំងឺមហារីរាលដាលពេញខ្លួនអស់ហើយ ហើយក៏ជាតំណាក់កាលចុងក្រោយដែរពេទ្យព្យាបាលលែងកើតហើយពេលធ្វើទុកម្តងម្តងឈឺចាប់ ញុមមិនអាចជួយឈឺកូនបាន ណាអស់លទ្ធភាពទៀត បើបងបងមានលទ្ធភាពសូមជួយញុមម្នាក់បន្តិចមកញុមនិងដើរមើលតទៀតណាបងបងលេខញុម061951556