ថ្មីទៀតហើយ ជួយស៊ែរផង!! ឡានទើបនិងទិញឡើងឈៀកឡើងម៉ាញ៉ែតហើយអស់នៅតែមិនទាន់ចាប់លេខ ប៉ូលីសកំពង់សិលាឃាត់ទារលុយ តាំងពី៣០០$ចុះសល់១០០$

14693

យោងទៅតាមគណនីហ្វេសប៊ុកឈ្មោះ Ann Na Menn បានធ្វើការលើកឡើងឲ្យដឹងនៅលើបណ្តាញសង្គមហ្វេសប៊ុកថា ៖

ឡានទើបនិងទិញថ្ងៃនិងយកទៅឡើងឈៀកឡើងម៉ាញ៉ែតហើយអស់នៅតែមិនទាន់ចាប់លេខ ប៉ូលីសខាងកំពង់សិលាឃាត់ឡានទារកឯកសារឡានពេលអោយមើលអស់ហើយនៅមិនព្រមអោយទៅបែរជាទារលុយថ្លៃពិន័យ តាំងពី300$ចុះសល់100$ អត់យល់ទេបើឡានមិនស្របច្បាប់មិនថាទេឡានគេអោយមើលឯកសារអស់ហើយនៅតែទារលុយបើមិនអោយលុយមិនអោយទៅ៕
?គិតអីនិងលោកប៉ូលីសជំរិតទារលុយមែនចុះមកធ្វើការរឺចាប់ជំរិត?