ថ្មីៗនេះវៀតណាម បញ្ជូនគ្រូភាសាវៀតណាមទៅបង្រៀនតាមស្ថាប័នរដ្ឋប្រទេសឡាវ ដើម្បីពង្រឹងមិត្តភាព

44

តាម​ការ​ចុះផ្សាយ​របស់​ទីភ្នាក់ងារ​សារព័ត៌មាន​វៀតណាម​បង្ហាញថា​ រដ្ឋាភិបាល​នៃ​ប្រទេស​ទាំងពីរ​បាន​ចុះហត្ថលេខា​កិច្ច​ព្រមព្រៀង​សំ​ខាន់​ៗជាច្រើន​ ដោយ​ផ្តោត​លើ​ការ​ពង្រឹង​កិច្ច​សហប្រតិបត្តិ​ការ​នៃ​ប្រទេស​ទាំងពីរ​ឱ្យ​កាន់តែ​រឹងមាំ​ឡើង​ថែម​មួយ​កម្រិត​ទៀត​។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ គណៈកម្មាធិការ​ដែល​មាន​អាយុ៤២ឆ្នាំ​រវាង​ប្រទេស​វៀតណាម​ និង​ប្រទេស​ឡាវ​នេះ​ កើតឡើង​ក្រោម​ការ​ផ្តួចផ្តើម​របស់​អតីត​ប្រធានាធិបតី​វៀតណាម​ លោក​ ហូ​ ជី​មិញ​។

នៅក្នុង​អត្ថបទ​របស់​ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន​វៀតណាម​នេះ​ បាន​បញ្ជាក់​ថា​ ចាប់តាំងពី​ប្រទេស​ទាំងពីរ​សហការ​ចងមិត្ត​ភាព​ស្និទ្ធស្នាល​ជាមួយគ្នា​មក ​គឺ​ទទួល​បានការ​រីកចម្រើន​ឥត​ឈប់ឈរ​ ហើយ​ជួយការ​ពារ​គ្នា​ទៅវិញទៅមក។ មុន​ពេល​ឈាន​ដល់​ការប្រជុំ​ប្រចាំឆ្នាំ​រវាង​ថ្នាក់ដឹកនាំ​កំពូល​នេះ​ មន្ត្រី​ជាន់ខ្ពស់​នៃ​ប្រទេស​ទាំងពីរ​ ចំនួន១២០រូប​ក្នុង​នោះ៦០រូប​ជា​អនុរដ្ឋ​មន្ត្រី​ បាន​ផ្លាស់​ប្តូរ​ដំណើរ​ទស្សនកិច្ច​រវាង​គ្នា​ទៅវិញទៅមក​ តាំងពី​ចុងខែ​សីហា​ឆ្នាំមុន​ដើម្បី​រៀបចំ​របាយការណ៍​។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នៅ​ឆ្នាំ២០២០នេះ​ វៀតណាម​បាន​បើក​វគ្គប​ណ្ដុះ​បណ្ដា​លវគ្គ​ខ្លី​ចំនួន២៤​ សម្រាប់​ជួយ​បណ្ដុះ​បណ្ដា​លព​ង្រឹង​ជំ​នាញ​ផ្សេង​ៗគ្នា​ដល់​គ្រូបង្គោល​ឡាវ​ចំនួន៤៩៧រូប​ ហើយ​វៀតណាម​ក៏បាន​បញ្ជូន​គ្រូ​ភាសា​វៀតណាម​ចំនួន២៨រូប​ ទៅ​ជួយ​បង្រៀន​តាម​ស្ថាប័ន​បណ្ដុះ​បណ្ដា​លតំ​បន់​ផ្សេង​ៗគ្នា​នៅក្នុង​ប្រទេស​ឡាវ​។ បើ​និយាយ​ពី​ដៃគូ​ពាណិជ្ជកម្ម​គឺ​តម្លៃ​នៃ​ការដោះដូរ​ទំនិញ​រវាង​ប្រទេស​ទាំងពីរ​ គិត​ពី​ខែមករា​ដល់​ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៩ មាន៩៤០លាន​ដុល្លារ​។ វៀតណាម​ជា​ដៃគូ​ពាណិជ្ជកម្ម​ធំ​លំដាប់​ទី៣ របស់​ឡាវ​ បន្ទាប់ពី​ថៃ​ និងចិន​៕ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​