ខ្លាំងបាត់! លោកK01 កើតទុក្ខមិនសុខចិត្ត ចុះទៅហាងKOIផ្ទាល់សួរនាំរឿងយកឈ្មោះ និងរូបលោកដាក់លើកំប៉ុងខ្លួន (មានវីដេអូ)

800

តាមរយៈការផ្សាយផ្ទាល់របស់លោកK01ដែលជាអ្នកសារព័ត៌មានល្បីល្បាញម្នាក់តាមបណ្តាញសង្គមហ្វេសបុក មុននេះបន្តិច បានកើតទុក្ខមិនសុខចិត្តបានចុះទៅLiveផ្ទាល់ នៅមុខហាងភេសជ្ជៈដ៏ល្បីKOI ដោយចង់បញ្ជាក់ច្បាស់រឿងឈ្មោះលោកk01 និងKOI ដោយលើកឡើងថាមានការយករូបលោកដាក់លើកំប៉ុងភេសជ្ជៈKOI ធ្វើឲ្យមានការ

យល់ច្រឡំថាលោកជាម្ចាស់។ ក្នុងនោះរូបគាត់បានបានលើកឡើងថាKOI បានយកឈ្មោះលោកទៅដាក់ ធ្វើឲ្យលោកមានការងឿងឆ្ងល់។

ក្នុងនោះផងដែរ បើតាមការរៀបរាប់ពីអ្នកគ្រប់គ្រងហាងKOI បានឲ្យដឹងថាហាងមិនបានCopyឈ្មោះពីរូបលោកនោះទេ ដោយហាងបានបើកជាង១០ឆ្នាំមកហើយ និងរូបលោកKo1ទើបល្បីរយៈពេល២ឆ្នាំចុងក្រោយនេះប៉ុណ្ណោះ ហើយចំពោះរូបលោកលើកំប៉ុងមិនមែនជាការពិតទេ គ្រាន់តែជាការTrollលេងលើបណ្តាញសង្គមប៉ុណ្ណោះ។


សូមទស្សនាវីដេអូខាងក្រោម៖